Biologická ochrana - SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA

Logo
Prejsť na obsah

Biologická ochrana

BIOLOGICKÁ OCHRANA

Naši členovia sa odborne a na profesionálnej úrovni venujú biologickej ochrane s pomocou dravých vtákov. Ide o ochranu mestských parkov a budov, ochranu poľnohospodárských kultúr, viníc, ovocných sadov a plantáži.

Návrat na obsah