SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA

Logo
Prejsť na obsah
Pripravili sme pre Vás prehľad verejných podujatí, na ktorých nás môžete stretnúť v mesiaci júl.
Tešíme sa na stretnutia s Vami počas letnej sezóny 2024 a želáme Vám krásne prázdninové zážitky!

Možno sa pýtate, kedy, kde a ako naša skupina vznikla. Vznikli sme v roku 2011. Oficiálne naše stanovy Ministerstvo vnútra zaregistrovalo 30. 06. 2011. Pôsobíme hlavne na Spiši, kde sokoliarstvo nie je veľmi rozšírené.

Poslaním nášho občianského združenia je podpora environmentálnej výchovy deti a mládeže, rozvíjanie svetových kultúrnych tradícií, zachovanie sokoliarstva ako starovekého remesla v spojení s aktivitami podporujúcimi cestovný ruch. Ďalej aktivity súvisiace s prevenciou drogových a iných závislosti, s podporou talentovaných detí.


Ciele OZ:
-         rozvíjanie tradícii sokoliarstva ako svetového dedičstva UNESCO
-         organizovanie ukážok sokoliarstva a výcviku dravých vtákov pre verejnosť
-         organizovanie seminárov, prednášok a besied na tému sokoliarstva
-         organizovanie táborov mladých sokoliarov
-         výroba pomôcok na sokoliarstvo
-         zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok, lesných a poľnohospodárskych plodín,           letísk a mestských aglomerácii pomocou loveckých dravcov
-         zabezpečovanie odchytu mestských populácii holubov , havranov a kaviek
-         ukážky výcviku poľovných psov a organizovanie kynologických podujatí


Naši členovia

Návrat na obsah